Rychlostnice R4
  Strakonická rychlostnice
  Praha-Lahovice - Jíloviště - Dobříš - Příbram - Mirovice - Mirotice - Třebkov /// - Písek - Protivín - Vodňany - České Budějovice ///
 R4 je jednou z nejstarších českých rychlostních silnic.

 

 VZHLEDEM K PŘEČÍSLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN !

 

vyznacny bodCelá zprovozněná část rychlostní silnice R4 byla vybudována ještě za socialistické vlády, od té doby se na její délce nic nezměnilo. Tato komunikace je tak trochu zvláštní a od ostatních se liší. Jednak nezačíná na okraji Prahy jako ostatní dálnice a rychlostní silnice, ale až na křižovatce na jejím desátém kilometru. Tříkilometrový úsek mezi Zbraslaví a Jílovištěm byl totiž postaven v trase staré silnice do Dobříše, aniž by byla vybudována nějaká náhradní doprovodná komunikace pro cyklisty a pomalá vozidla. Proto musí být tento úsek namísto silnice pro motorová vozidla jenom normální čtyřpruhovou silnicí a R7 začíná až v místě, kde již doprovodná komunikace existuje. Doprovodnou komunikaci má i úsek kolem Zbraslavi, tedy na opačné straně. Ale bylo by nevhodné, kdyby byla silnice pro motorová vozidla uprostřed přerušena obyčejnou čtyřpruhovkou, navíc neznatelně. Dokud tedy nebudou hotovy 3 km doprovodné komunikace z Jíloviště do Zbraslavi, nestane se 10 km čtyřpruhové silnice I/4, z Jíloviště až do Lahovic silnicí pro motorová vozidla.

vyznacny bodBohužel doprovodná komunikace se ještě nezačala ani stavět, ale později se bude stejně muset neboť u Lahovic má vzniknout křižovatka s pražským vnějším okruhem R1. U této křižovatky má právě R4 začínat a pokračovat v již vlastně dávno hotové trase do Příbrami.

Od Příbrami se má začít R4 stavět dále směrem ke Strakonicím. Trasa povede v blízkosti staré a místy dokonce i v tělese současné silnice I/4, která by byla rozšířena anebo přidán jen další dvojpruh, např. u Mílína nebo Mirotic. 

Rychlostní silnice R4 by podle všeobecného plánu výstavby dálnic měla končit na křižovatce se silnicí I/20 u Třebkova. Tady by se provoz rozdělil do dvou směrů. Silnice I/4 by nejspíš volně navázala na konec R4 a směřovala ke Strakonicím a hranicím s Německem. Druhá větev, přicházející sem od Plzně, by zase směřovala po stávající silnici I/20 do Písku a dále do Českých Budějovic. Rychlostní silnice z Třebkova do Prahy je vlastně společnou peážní komunikací těchto dvou silnic první třídy.

Další pokračování rychlostní silnice R4 od Třebkova se zatím neplánuje. Jsou sice úvahy, zda-li tuto kapacitní komunikaci prodloužit do jednoho ze dvou možných směrů, ale zatím se nepočítá s žádnou variantou.

První varianta uvažuje o prodloužení přes Strakonice a Vimperk až k českoněmeckému hraničnímu přechodu ve Strážném. Na německé straně by pak mohla rychlostní silnice pokračovat až do Pasova (Passau), kde by navázala na budovanou dálnici A94 do Mnichova. Spojení by to bylo výborné, je však málo pravděpodobné, že vůbec někdy bude realizováno. Zatížení této silnice je dnes malé na to, aby se zde musela vybudovat zrovna čtyřproudová rychlostní silnice. Navíc by musela R4 procházet asi 20 km chráněnou krajinou oblastí Šumava a před hranicemi dokonce i šest kilometrů Národním parkem. Ten by se dal sice podtunelovat, ale ani mezinárodní spojení není dnes natolik významné, aby by si vyžádalo tak drahou stavbu. Zřejmě dojde jen na vybudování nové silnice do Strakonic a k realizaci jeho obchvatu. Ke hranicím pak bude pokračovat asi stále jen stávající zmodernizovaná silnice.

Velkou šanci na realizaci má naopak varianta druhá, která uvažuje o prodloužení dálnice do jihovýchodního směru. Tedy v trase dnešní silnice I/20 přes Písek a Vodňany až do Českých Budějovic, kde by se napojila na R3 do Rakouska. Tuto variantu navrhují hlavně ekologové, kteří jí však chtějí jen jako náhradu za D3, proti které protestují. A pokud by do Budějovic vedla jen R4 a D3 by se nestavěla, sloužila by pak R4 jen Budějovicím a tahu z Rakouska. Kdežto města na staré silnici I/3 by zůstala bez spojení. Proto tuto nahrazující variantu vláda zamítla a dálnice D3 přes Tábor se stavět bude. To však neomezuje úvahy o tom, aby do Českých Budějovic vedla ještě jedna podobná komunikace přes Písek. Pravdou je, že tento úsek by dobře posloužil jak tranzitní dopravě na E49 z Budějovic do Plzně, tak i rekreantům na levém břehu Vltavy. Orlická přehrada by se tak Praze přiblížila na dosah. Na trase z Třebkova do Českých Budějovic by bylo možné i použít některé nové úseky silnic, které by se pouze rozšířily o další pruhy. Obchvat Písku je dokonce čtyřpruhový už dnes.

Bohužel, na prodloužení rychlostní silnice R4 se od konce 80. let nezačalo dělat téměř nic. Čeká se tedy na zahájení stavby prodlužovacího úseku od Skalky, kde R4 nyní končí, až do Milína. Asi první čtyři kilometry se musí vybudovat nově, čímž vznikne obchvat Dubence. Za obcí Bytíz pak tento úsek naváže na již předem vybudovaný dvoupruhový úsek až do Milína. Tady bude stačit pouze přistavění dalšího dvojpruhu.

Na opačné straně plánované silnice R4, by se zase měla brzy přednostně budovat její poslední křižovatka. Ta by měla vyřešit dnes chaotickou situaci na křížení silnic I/4 s I/20.

autor © Jan Slovík , 1. února 2002.


 km    (s úseky na S20)
 87,24 (145,24) Délka po dokončení Celková délka dálnice po jejím plánovaném dokončení.
 33,1 V provozu - D nebo R Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou zařazeny do kategorie "dálnice" nebo "silnice pro motorová vozidla".
 10 + (9) V provozu - 4 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou sice postaveny v plném profilu (4 pruhy), ale nejsou zatím ještě dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Dočasně jsou pouze čtyřproudovou silnicí I. třídy.
 10,8 + (0) V provozu - 2 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou postaveny v polovičním profilu (2 pruhy) a dočasně jsou pouze silnicí I. třídy.
 5,88 Rozestavěno Celková délka všech úseků, které jsou nyní budovány.
 27,46 Plánováno Celková délka všech úseků, které jsou plánovány, připravují se pro ně nebo již jsou vydány územní rozhodnutí apod..  
 (49) Uvažováno Celková délka všech uvažovaných úseků, které by mohly být navrženy pro další možné prodloužení dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Rozestavěné a připravované úseky:

Stavba Km Úsek Kategorie Výstavba Provoz Stav přípravy
. 9,2 Lahovice - Jíloviště R24,5/120 70. léta 20. stol. 70. léta 20. stol. V provozu v plném profilu, ale kvůli absenci doprovodné silnice není úsek zařazen do kategorie rychlostních silnic. Navíc jsou zde úrovňové přechody a křižovatky.
. 3,2 Jíloviště - Řitka R24,5/120 60.-70.léta 20.stol. 1971 V provozu.
. 4,1 Řitka (obchvat) R24,5/120 70.léta 20.stol. 1978 V provozu.
. 1,6 Řitka - Mníšek pod Brdy (I.etapa) R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1981 V provozu.
. 1,4 Řitka - Mníšek pod Brdy (II.etapa) R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1982 V provozu.
. 3,2 Mníšek pod Brdy - Kytín R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1980 V provozu.
. 3,5 Kytín - Voznice R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1980 V provozu.
. 1,8 Voznice - Kodetka R24,5/120 80.léta 20.stol. 1984 V provozu.
. 4,0 Dobříš (obchvat) R24,5/120 80.léta 20.stol. 1985 V provozu.
. 2,8 Dobříš - Obořiště R24,5/120 80.léta 20.stol. 1983 V provozu.
. 3,5 Obořiště (obchvat) R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1980 V provozu.
. 2,9 Dlouhá Lhota (obchvat) R24,5/120 70.-80.léta 20.stol. 1981 V provozu.
. 0,8 Dlouhá Lhota - Skalka R24,5/120 80.léta 20.stol. 1988 V provozu.
. 0,3 MÚK Skalka s I/18 R24,5/120 80.léta 20.stol. 1989 V provozu.
. 4,8 Skalka - křiž. s II/118 R22,5/80 9/2008 10/2010 Připravuje se realizace.
. 5,7 křiž. s II/118 - Milín R25,5/100 9/2010 10/2012 Úsek je v provozu v polovičním profilu, ale bude jej nutné kromě rozšíření i přestavět.
. 11,6 Milín - Lety R25,5/100 10/2010 10/2015 V projektu.
. 2,6 Lety - Čimelice R25,5/100 6/2009 12/2011 V projektu.
. 8,46 Čimelice - Mirotice R25,5/100 6/2010 10/2013 V projektu.
. 5,1 Mirotice (obchvat) R25,5/100 6/2010 10/2013 Úsek je v provozu v polovičním profilu.
. 5,88 Mirotice - Nová Hospoda R22,5/100 1/2008 9/2010 Ve provozu.
. 0,8 MÚK Nová Hospoda s I/20 R22,5/100 2005 20.11.2007 V provozu.

Do otevření sousedního úseku v září 2010 nebyla silnice značena jako silnice pro motorová vozidla.

  Uvažované prodloužení trasy až do Českých Budějovic

. (6) křiž. s I/20 - Písek ? S . 11/2004 V provozu. Nezařazeno mezi silnice pro motorová vozidla.
. (3) Písek (průtah městem) ? S . . V provozu. Nezařazeno mezi silnice pro motorová vozidla. Jízdní směry jsou odděleny pouze dvojitou čarou.
. (49) křiž. s I/20 - České Budějovice . . . Uvažované prodloužení R4 až do Českých Budějovic.

zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČRposlední změny na stránce: 17. září 2010