Tato severovýchodní část okruhu se bude stavět až naposledy. Do té doby jí zastoupí Vysočanská radiála a Průmyslový okruh okolo Letňan.Stále je ještě ve hře tzv. středočeská varianta vedení trasy okruhu, ale nemá moc velkou šanci na prosazení.Výstavba severní části Pražského okruhu R1 je stále v nedohlednu. Nejsložitější stavbou budou tunely pod Suchdolem a navazující obloukový most přes údolí Vltavy.Krátký úsek silnice I/7 se sice také tváří jako rychlostní silnice, ale je to jen provizorium. Dokonce jsou zde i přechody pro chodce. Tato část silnice bude zrušena po vybudování velké křižovatky R1 s R7.Štěrboholská radiála bude prodloužena až za Prahu jako silnice I/12.Středočeský kraj definitivně potvrdil vedené dálnice D3 přes Posázaví.Aby se odtížilo dálnici D1, musí být dálnice D3 napojena na Pražský okruh samostatně a co nejdál od D1.R5, tzv. Rozvadovská spojka je západním přivaděčem k dálnici D5.Dálnice D11 je v Praze zakončena neuvěřitelně nepřehlednou křižovatkou. Původně měla dálnice pokračovat po radiále přes Žižkov až do centra.Barrandovský most absolutně nemůže zvládat nápor desítek tisíců aut denně. Nebyl na takovou zátěž ani odbočování tranzitu k Barrandovu projektován.Západní část Pražského okruhu výrazně pomohla odvést tranzit z okrajových částí Prahy.Přímo středem sídliště byla v minulosti postavena tzv. Spořilovská spojka, která umožňuje spojení dálnice D1 se směrem na východ a na sever Čech.R8 je jakýmsi severním přivaděčem k dálnici D8.K propojení MO a R1 slouží na východě Prahy tzv. Štěrboholská radiála. V budoucnu bude prodloužena až za Prahu.Jedinou možnou cestou kudy projet Prahou je Jižní spojka, součást Městského okruhu.Křižovatka dálnice D1 se silnicí I/3 byla u mirošovic vybudována na dosti stísněném a nevhodném prostoru.Čtyřpruhová silnice sice začíná už na Smíchově, ale kvůli parametrům a chybějící doprovodné komunikaci se stává silnicí pro motorová vozidla až daleko za Prahou.Jedinou dochovanou stavbou z rozestavěného dálničního okruhu během války - je železniční viadukt u Kyjí.Dálniční okruh okolo Prahy se za války začal budovat podobně jako dnešní trasa. V některých místech by vedl mnohem blíže, ale později tam byly postaveny sídliště, např. Jižní Město.Jižní spojka mohla být postavena jen díky německé nerealizované dálnici z Plzně přes Prahu do Hradce Králové. Koridor byl připraven a později zde vznikla dnešní jižní část Městského okruhu.První úseky dnešní D1 nejsou ničím jiným než dostavěnou dálnicí z r. 1939. Mnoho staveb z té doby bylo použito.Tzv. Vysočanská radiála pomůže odklonit tranzitní dopravu mimo Hloubětín.Na Městském okruhu se staví mezi křižovatkou Malovanka u severního výjezdu ze Strahovského tunelu a Pelc-Tyrolkou v Troji, kde bude končit tunel pod Vltavou.Konečně se staví začátek silnice R6, na které bude i tunel pod částí letiště Ruzyně.Staví se jižní část Paržského okruhu R1 mezi Slivencem a dálnicí D1.