Některé varianty vedení trasy R43 jsou podél dnešní silnice I/43.Z Brna do Kuřimi povede severní přivaděč k R43. Tedy prodloužení současné R43, končící za obcí Česká.R43 se má stavět v koridoru staré německé dálnice, čímž dojde k jejímu dokončení. Největší protesty jsou však kvůli vedení okolo přehrady.Jižní část Městského okruhu je zatím stále jen na papíře.Severní část brněnského městského okruhu se již pomalu dokončuje.Důležitou stavbou v Brně jsou tzv. tunely Dobrovského na Městském okruhu.Krátká část R43, která využije rozestavěnou německou dálnici, se spojí s R52. Bude vybudována až naposledy. Vznikne tím jakýsi západní ocbhvat Brna.Až se bude stavět R43 na sever, bude se sice s dálnicí D1 křížit, ale křižovatka tu kvůli nedostatku místa být vybudována nemůže. K nepřímému propojení R43 s D1 bude sloužit prodloužená R23.Dálnice D1 od křižovatky s D2 až do Ostravy se původně stavěla jako D47.S dnešní R43 se v budoucnu stane jen severní přivaděč, který by měl dostat i jiné číselné označení.Když se začala v 60. letech dokončovat dálnice z Prahy, začalo se zároveň stavět i z opačné strany od Brna.Dálnice D1 tvoří jakýsi jižní obchvat Brna a spojuje několik dalších koridorů. Úsek je nadměrně přetížen a proto bude rozšířen na šest a místy až na osm pruhů.Dálnice D2 původně začínala a vedla uprostřed polí. Dnes jí lemují obchodní centra se spoustou odboček a jízda po dálnici se stává nepřehlednou.R52 (I/52) je na začátku Brna zajímavá tím, že ve středním dělícím pásu jezdí tramvaje. Těsně po obou stranách této silnice ještě vedou doprovodné komunikace. Dopravní koridor je proto několik desítek metrů široký.R23 je jen krátkým západním přivaděčem k D1.R50 je vlastně jen krátkým východním přivaděčem k D1.Křižovatka dálnice D1 s D2 je naší první a zároveň bohužel i jedinou křižovatkou dálnic.Téměř nepřerušená linie rozestavěné dálnice se táhne od Brna na sever až k Městečku Trnávka a na jih k Medlovu. Vedle přehradní hráze se měl přes údolí Svratky klenout monumenátlní dálniční most. Dokončen však nebyl a zůstaly jen mohutné pilíře.Za války byla u Troubska rozestavěna velká dálniční křižovatka ve tvaru čtyřlístku. Měla se zde křížit dálnice Wroclaw-Wien s dálnicí Praha-Slovensko. Pozůstatků je sice málo, ale z letadla je tvar čtyřlístku stále znatelný.Zatím nejvíce využitou částí německé dálnice je současná, několik kilometrů dlouhá čtyřpruhová silnice z Troubska k Brněnské přehradě.Krátká část nedokončené německé dálnice byla využita včetně mostů pro dnešní R52. Historické stavby byly vyjímečně citlivě zrekonstruovány.Linie nedostavěné německé dálnice se s řadou mostů a dalších staveb dochovala dodnes.